СОД- Варна техника

СОД – Варна предлага системи за контрол върху движението на хора и превозни средства по два начина – автономно и управлявани от оператор. В първия случай контролът на достъп работи задължително с изградена видеодомофонна или домофонна система. Това позволява контролиран достъп от оторизирани лица, които могат да управляват входните точки. Те вземат решение дали да отворят вратата и да допуснат посетител до сградата.

Контролът на достъп чрез управление от оператор обикновено е част от интегрирана система за сигурност, като в този случай той следи за движението на хора в обекта, осигурява пропускателния режим, следи за работата на останалите системи по сигурността, анализира постъпващата информация от системите за видеонаблюдение, СОТ системата, пожароизвестителната система, предприема мерки по организацията на евакуация при извънредни и аварийни ситуации.

Системите за контрол на достъпа имат възможности за отчитане и контрол на работното време на служителите в дадената организация.