СОД – Варна разполага с оръжейна работилница. Услугите, които предлагаме са:

  • технически преглед на огнестрелно оръжие;
  • дефектация и ремонт на огнестрелно оръжие ;
  • прострелване на огнестрелно оръжие настройка на оптически уреди и бързомери ;
  • дезактивиране на огнестрелно оръжие и снемане от отчет от МВР ;
  • издаване на удостоверения за техническа годност на огнестрелно оръжие.

За връзка: 052/684-738, 0887/353-574