Пожароизвестяване

Проектирането, монтажът, гаранционното и извънгаранционното поддържане на пожароизвестителните системи се изпълнява от висококвалифициран инженерен състав на отдел „Технически дейности“ в СОД – Варна. Подготвяме и проектосметната документация за съгласуване и утвърждаване на пожароизвестителни системи пред съответната служба по противопожарна и аварийна безопасност – НСПБЗН.