сот охрана за дома

Оперативната информация, бързата й обмяна и анализ ни поставя на водещо място по ефективност на СОД услугата за гражданите и бизнеса.
Осигуряваме защита за всеки охраняван обект в срок до 3 минути след получаване на алармен сигнал от сигналноизвестителната система.
Осигуряваме вашия обект с висока степен на сигурност чрез поне два различни канала за предаване на сигнално-охранителна информация и чрез комбиниране на няколко предавателни устройства.

Време за реакция 3 минути

Всеки патрулен автомобил е оборудван с таблет за визуализация на местоположението на охраняваните обекти с цел максимално бързо локализиране на обектите при алармени сигнали.
Осигуряваме непрекъснато наблюдение на обекта чрез разработена система за 24-часово наблюдение към диспечерския център в СОД – Варна.
Вътрешните правила на работа в СОД – Варна позволяват да минимизираме риска и заедно с това да добавим сигурност в избора на точните средства за охрана.
При получаване на информация за техническа повреда ние изпращаме специалисти за отстраняването й в срок до 6 часа.

охранителна фирма Варна

Даваме препоръки на своите клиенти при необходимост за физическо укрепване или усъвършенстване на сигналноизвестителната система с цел повишаване надеждността на охраната.
При дублиране на сигналите чрез GPRS комуникационен модул е възможно управление и мониторинг на контролни панели. Осъществява се чрез софтуерно мобилно приложение за смарт телефони и таблети. Чрез този модул се изпращат уведомителни съобщения (notification messages) към потребителите в случай на алармено събитие, в коя зона е възникнал технически проблем, кога е деактивирана или активирана системата. С мобилното приложение може да се следи текущото състояние на алармената система, да се прави преглед на отминали събития, като информацията се извежда на екрана на вашия смарт телефон или таблет, работещи с операционна система Android или Apple. Мобилното приложение е безплатно при монтаж на GPRS устройство.

На територията на град Варна

На територията на град Варна обектите под наша защита са в контрола на 72-ма охранители в няколко екипа и 17 реагиращи автомобила.

На територията на областта

44-ма охранители с 10 реагиращи автомобила на територията на област Варна денонощно следят всеки обект под охраната на СОД – Варна.