Пишете ни на: office@sodvarna.com
Обадете ни се на: 052 602 179, 052 602 779
Работно време на офиса: от Понеделник до Петък от 08:00 до 17:00 часа. Почивни дни: събота, неделя и официални празници.

Сигурността е комплекс от знание, опит и добронамереност

Стефан Ганков, снимака в СОД Варна

Сигурността е комплекс от знание, опит и добронамереност

Стефан Ганков е във фирма „СОД – Варна“ от нейното основаване на 27 май 1997 г. Той е част от екипа, създал компанията. Има солиден професионален опит в сигурността, придобит и в системата на МВР. Много държи на екипната работа, тъй като опитът и развитието на СОД – Варна са показали, че това е ключов фактор в предлагането на високо качество на охранителните услуги.  

Как бихте оценили качеството на охранителната дейност в характеристиките на вашата дейност – тези, които ви отличават от конкурентите на пазара и ви превръщат в доверен и предпочитан партньор?

Темата за качеството на охранителните услуги е сложен въпрос, защото у нас не съществува регламентиран стандарт, към който да се придържа определена охранителна фирма. Според мен липсата на разписани стандарти е пропуск. В същото време компонентите на услугата, представляващи в своята съвкупност оценка за качество, са неща, които за отделните райони са различни. Като се има предвид спецификата на средата и бизнеса, който обслужваме с осигуряване на охрана, това вероятно е още една причина за липсата на общ стандарт. Качеството на услугата, когато говорим за сигнално-охранителна техника, на първо място е в качеството на техническата система, предаваща сигналите за евентуално алармено събитие. В тази насока сме се нагледали както на изключително добри, така и на “никакви” решения. Трябва да подчертая, че добрите решения се постигат в съгласие и чрез взаимодействие с клиента. Ние в СОД – Варна се стараем да ползваме най-надеждното техническо осигуряване за охрана на дома и офиса и сме готови винаги да намерим оптималния вариант – най-доброто решение за конкретната ситуация. Работим с много голям набор от системи за сигурност и е важно да кажем, че имаме специализиран отдел, който изработва собствени решения в съответствие с всички норми на закона. Стараем се да постигнем добра цена за клиента, без да правим компромиси за неговата сигурност.

Норми за висок стандарт и добро техническо осигуряване, които сами си поставяте като изискване… Имате предвид?

За качеството на охранителната дейност са определящи и възможностите, и способностите на охранителната фирма да реагира на охранителен сигнал. Може да имате алармена система за известяване с много високи параметри, но ако няма кой да види сигнала и да реагира навреме… Ние даваме 3 минути за реагиране при сигнал и мога да кажа със сигурност, че това е изключително висока ефективност. И сега сме готови да запишем в договорите 2,5 минути, но сме си поставили за задача да ги свалим до две. За целта ще продължим да обновяваме и увеличаваме автомобилния си парк и да инвестираме в хората си. Всичко във фирмата е свързано – като в жив организъм. Да, стигаме за 3 минути на мястото, където имаме сигнал за алармено събитие, но за целта трябва добре подготвен екип, който да види, проследи и предаде сигнала до патрулния екип. Ние разполагаме с този екип. 10 души в дежурния мониторинг център следят в реално време и във всяка секунда всеки обект под наша охрана. Имаме система, която софтуерно на 3 месеца дава пълна и подробна информация, с която детайлно проучваме всяка възникнала ситуация. Така анализираме цифрите, а иначе всеки отделен случай на предотвратен риск и сигнал се обсъжда от всички звена на отдел „Охранителни дейности“ ежедневно на оперативка. В 99% от случаите спазваме 3-минутното време за реакция. Този вътрешен мониторинг сме развили през последните 10 години. Тъй като броят на клиентите ни расте, се трупа много повече информация и тя трябва да се анализира, за да предлагаме ефективни решения в променяща се среда.

Преди години бяхте избран в състава на консултативния съвет за оценка на компетенциите на кадрите в сектора на охранителните дейности. Какви са качествата на добре подготвения охранител? Какъв е професионалният стандарт в бранша?

Комплексни са. Има специалисти охранители, разделени на няколко категории, има специалисти ръководни кадри, защото организацията на този вид дейност е различна, има и специалисти в техническата част. Първото основно условие е да притежават всички необходими знания в правната сфера, определяща дейността, и да имат организационни качества, за да прилагат тези знания. Нашата работа е екипна, тук няма място за рамбовци, които мислят, че сами могат да решат проблемите. Важно е съгласуваното действие по звена и то води до добрите резултати, които постигаме. Екипната работа е най-важното условие за успеха в охранителната дейност на СОД – Варна.

Има ли определени фактори, които днес влияят отрицателно на охранителната сфера и най-вече на физическата охрана, и кои други фактори развиват позитивно професионалните качества на ангажираните в бранша?

Много е важно да не се злоупотребява с длъжността „охранител“. Охранителят не е приятел на собственика на автомобил, когото съпровожда и по случайност се оказва с оръжие в себе си. Охранителят е лицето, назначено на трудов договор да изпълнява конкретни задачи по охраната и сигурността, които се извършват по разработени и одобрени планове за конкретното място и инструкции за работа на терен. Охранителят е преминал съответните курсове за подготовка и е наясно със своите задължения и права, дадени му според нормативните наредби. По закон всеки охранител преминава задължително първоначално обучение в рамките на 40 часа в лицензиран център за професионално образование. След това всяка от фирмите би трябвало да има собствено обучение за служителите си предвид своите вътрешни правила и изисквания за качествата на работа. Ние сме разработили собствено обучение, което се подновява в рамките на всяка нова учебна година.

Добавяме нови инструкции след анализ на различните събития и това е библията на нашите охранители. Началото на този наръчник с инструкции положихме още през 1997 г. С техническата подготвеност и тренираност на отсрещната страна се променят и инструкциите. Екипът е длъжен да се съобразява с тях. Разбира се има случаи, в които охранителят действа на място, според ситуацията, без да съблюдава инструкциите… Ако резултатът е добър, анализираме ситуацията и преценяваме как неговото полезно и професионално действие да бъде записано като допълваща инструкция. Нашият наръчник е извор на истории за пишещи криминални романи…

Какви са решенията на ниво мениджмът в осигуряването на непрекъсната професионална подготовка и обучение на охранителния състав в СОД – Варна?

До края на януари всяка година разглеждаме плановете за обучение на всички в състава на фирмата: охранители и администрация. Във всички отдели – от маркетинг и счетоводство до охрана – има план за обучение. Стремим се да създаваме възможност за пълноценна реализация на всеки сътрудник и служител във фирмата в границите на неговата професионална компетентност и ангажираност. Това означава да осигурим на нашите служители възможност да реализират професионалните си амбиции на мястото, на което работят.

Сигурността е… Сигурността на клиентите е комплекс от много знание, много опит и много добронамереност.