Екип от 10 служители. Наричаме ги „невидимия“ екип на СОД – Варна. Всяко действие за сигурност и охрана е съгласувано с тях. На всеки постъпил сигнал за аларма те реагират за време от две до пет секунди – получават сигнал за аларма, локализират мястото на компютърна карта и изпращат екип. Всеки обект е анализиран в охранително обследване и при необходимост то се изпраща за секунда до патрулния екип чрез разработена от нас система за вътрешна комуникация.

Служителите в дежурния оперативен мониторинг център са в постоянна връзка с охранителните екипи и с клиентите. Сигнали за незабавно отстраняване на възникнали технически проблеми в системите за контрол и охрана на всички обекти, включени в мрежата на СОД – Варна, се приемат денонощно на телефони: 052/ 659-386, 052/684-700, 0888 000-600, вътр.00, 0888/456-749.