Предвид спецификата на услугата по охрана, изискваща синхронизирана екипна работа, всеки охранителен екип е подкрепен в дейността си от дежурния оперативен център в СОД – Варна. Охранителите специалисти изпълняват вътрешното ръководство за работа в условията на охранително обследване за нашите обекти. Всеки от охранителите във фирмата задължително завършва първоначално обучение от 40 часа, след което преминава учебна година в системата на СОД – Варна. Обучението покрива всички необходими знания в правната сфера, бойната и физическата подготовка, психологическите тестове. Всеки патрулен автомобил е оборудван с таблет за визуализация на местоположението на охраняваните обекти с цел максимално бързо локализиране на обектите при алармени сигнали.