16 техници с инженерно образование са в екипа, който изгражда охранителната система и следи за нейната изправност с възможност за поддръжка във всеки момент. Нашите техници ще разгледат подготвеното от колегите в отдел „Маркетинг“ задание, за да ви предложат най-ефективното техническо решение.