охранителна фирма Варна

Звено „Физическа охрана“ е с най-многочислен състав в СОД – Варна. Наши охранители осигуряват охрана и защита на множество обекти и институции на територията на страната, грижат се за охраната на различни мероприятия. За добрата сигурност на всяко събитие, което физически охраняваме, строго следваме неговия регламент и предварително правим оценка на риска предвид логистика, характеристики на мястото, специфична аудитория.

Съставът на СОД – Варна за физическа охрана е професионално обучен, физически подготвен и психически устойчив. Всички наши служители са назначени само по трудов договор, като изпълняваме коректно изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство. Коректното отношение към собствените ни служители е пряко свързано с очакването за висока отговорност, необходима за всяка услуга по охрана.

Охранителният състав:

  • Изпълнява професионалните изисквания на клиента и вътрешните правила, утвърдени спрямо охранявания  обект.
  • Не разгласява сведения и обстоятелства, които съставляват търговска тайна за клиента.
  • Когато е необходимо, работи чрез пряка комуникация с полицейските органи на територията на охранявания обект.

В СОД – Варна правим анализ на обекта и възможните посегателства върху него и предлагаме на клиентите допълнително укрепване на обекти в случай на необходимост.

В анализа на дейността по „Физическа охрана“ събираме постоянно информация и проучваме всички данни за евентуални престъпни посегателства спрямо обекта на охрана и за лицата, които с поведението си предизвикват съмнение.