СОД- Варна инкасо

Транспорт, охрана и придружаване на пари, ценни пратки и специфични товари със специализирани бронирани автомобили и специално обучен персонал на територията на цялата страна. Техническо обезпечаване с бронирани автомобили Ford Transit и брониран Jeep Cherokee.

Взаимодействието в екипа по инкасо е на много високо ниво. Всички служители в това звено имат над 12 години опит във фирмата и работят в условия на строга конфиденциалност. Основна задача при гарантирането на сигурен транспорт на ценни пратки и товари е да осигурим безопасност при предаване, приемане и превоз на  пратките. Възлагаме тази дейност на добре обучени, физически подготвени и психически устойчиви служители с доказан морал.

В охранителното звено по инкасо преди всяко действие се извършва инструктаж и тест на служителите.

Осигуряваме непрекъсната мобилна радиовръзка между специалния автомобил и дежурния в 24-часовия диспечерски център по маршрута и по време на приемането, предаването и транспортирането на пари, ценни пратки и специфични товари.

СОД – Варна организира взаимодействие със съответните структури на МВР по маршрутите в случай на неправомерни действия спрямо транспортното средство за охраняване на ценни пратки.

За всеки договор сключваме застрахователна полица „Товари по време на превоз” от каса до каса на стойност не по-ниска от 250 000 лв.